Cha mẹ tặng (cho) đất nhà ở cho con

    Gốc

    Cha mẹ tôi có 3 người con trai, anh tôi 37 tuổi, tôi 34 tuổi và em tôi 32 tuổi, tất cả đều đã có vợ và 1 con. Cha mẹ tôi có 1 nền đất nhà ở diện tích...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/03/18/105107/6644