Cha mất, mẹ có quyền một mình đứng tên sở hữu căn nhà chung không?

Nếu cha mất không di chúc thì các con và mẹ cùng hàng thừa kế đối với di sản của cha; người mẹ có thể đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận căn nhà nếu được các con đồng thuận.

Ba tôi khi còn sống đã cùng mẹ tôi tạo lập được một căn nhà. Căn nhà đứng tên chung của ba mẹ tôi. Trước khi mất ba tôi không để lại di chúc.

Vừa rồi, mẹ tôi đã tự đi làm thủ tục chuyển căn nhà sang tên một mình tên mẹ tôi mà không có sự đồng ý các anh chị em tôi.

Cho tôi hỏi, việc mẹ tôi sang tên và định đoạt căn nhà là di sản thừa kế có đúng quy định pháp luật không?

Bạn đọc PD, TP.HCM

Giữa các đồng thừa kế thỏa thuận, người đại diện sẽ đứng tên trong giấy chứng nhận. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn nhà mà ba, mẹ bạn tạo lập được là tài sản chung của hai người.

Khi ba bạn mất cũng chính là thời điểm mở thừa kế đối với phần tài sản riêng của ba bạn trong phần tài sản chung.

Nếu trước khi chết, ba bạn không để lại di chúc thì phần tài sản của ba bạn sẽ được phân chia theo pháp luật.

Theo Điều 651 BLDS, các anh em của bạn và mẹ bạn được xác định thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Khi đó, những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Việc phân chia di sản sẽ do các đồng thừa kế thỏa thuận với nhau.

Đối với trường hợp giữa các đồng thừa kế thỏa thuận ai sẽ là người đại diện đứng tên trong giấy chứng nhận thì mẹ bạn mới có thể đứng tên tài sản chung là căn nhà trên.

Như vậy, mẹ của bạn không có quyền tự định đoạt toàn bộ tài sản này do tài sản là căn nhà gắn liền với phần di sản của ba bạn chưa được chia thừa kế.

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/cha-mat-me-co-quyen-mot-minh-dung-ten-so-huu-can-nha-chung-khong-post786700.html