Cha Lo… chẳng ai lo

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Cha Lo nằm ở phía Tây Quảng Bình, thuộc xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa. Mặc dù đã được “nâng cấp” từ một đồn biên phòng thành Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) của tỉnh Quảng Bình từ ngày 15-10-2002, nhưng từ đó đến nay KKTCK này vẫn đìu hiu, hoang vắng…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/137226