Cha đẻ thuyết hỗn mang hiện đại qua đời

Học viện công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) ngày 17-4 thông báo nhà khí tượng học, cha đẻ học thuyết hỗn mang hiện đại, Edward Lorenz, đã qua đời ngày 16-4 vì bệnh ung thư, hưởng thọ 90 tuổi.