Cha đẻ của Mario nhận giải thưởng Chiến sĩ vì trẻ thơ

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Ông nổi tiếng nhất với tư cách là người chỉ đạo phát triển loạt game Super Mario, sáng tạo và điều hành làm game Nintendogs, Pikmin và Legend of Zelda.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/09/3B9AE89F