CEO Apple Tim Cook đăng video hoạt động khi đến thăm Hà Nội

CEO Tim Cook của hãng Apple đã đăng lên trang X (Twitter) cá nhân đoạn video ghi lại hoạt động của mình tại Hà Nội, khi ông thăm một studio của các nhà sáng tạo trẻ.

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ceo-apple-tim-cook-dang-video-hoat-dong-khi-den-tham-ha-noi-post940458.vnp