CĐVC Khánh Hòa: Tập trung chỉ đạo đoàn viên tham gia chương trình cải cách hành chính công

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới (2008-2013) đã được thông qua tại đại hội CĐVC tỉnh Khánh Hòa (ngày 12-13.11).