CĐ Viên chức tỉnh Hà Giang: Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả

Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”.

CĐ Viên chức tỉnh Hà Giang: Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả - Ảnh 1

Các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhận khen thưởng.

Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động từ năm 2007, phong trào đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo đội ngũ CBCCVC,LĐ tham gia, hưởng ứng. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả; tạo lên không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa; tích cực thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế văn hóa, văn minh công sở, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ, không khói thuốc. Thông qua phong trào thi đua đã giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn có mục tiêu phấn đấu trở thành người CBCCVC,LĐ phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thành tích trong 5 năm qua, đã vận động được trên 2.300 lượt người tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt; trên 300 đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị kinh tế, xã hội cao được áp dụng vào thực tế địa phương, làm lợi cho các cơ quan, đơn vị hàng tỷ đồng. 100% CĐCS treo bảng tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, biển ”Cấm hút thuốc lá” tại trụ sở cơ quan; có 51 cơ quan, đơn vị được công nhận và cấp giấy công nhận ”Đạt chuẩn văn hóa”; hàng năm, trên 95% hộ gia đình CBCCVC,LĐ được công nhận ”Gia đình văn hóa”.

Tại hội nghị tổng kết, có 11 tập thể, 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” giai đoạn 2011 – 2016 được của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng khen thưởng.

Thành Đồng (LĐLĐ tỉnh)