CĐ Viên chức thành phố quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên

Thời gian qua, việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tổ chức các hoạt động xã hội chăm lo đến đoàn viên, CBCCVCLĐ luôn được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố quan tâm, thực hiện tốt.

CĐ Viên chức thanh phố cho biết, nhằm quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), thời gian qua, các cấp CĐ Viên chức Thành phố đã chủ động và tích cực tổ chức cho CBCCVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH của Thủ đô; kịp thời nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Các CĐCS đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế phối hợp công tác giữa BCH Công đoàn và thủ trưởng cơ quan; cử đại diện thamgia các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật; tham gia với thủ trưởng cơ quan xây dựng nội quy, quy chế cơ quan;tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ như: học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…,đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong việc làm, đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

CĐ Viên chức thành phố quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên - Ảnh 1

CĐ Viên chức Thành phố luôn quan tâm làm tốt công tác xã hội, chăm lo CBCCVCLĐ

Hầu hết các CĐCS đã chủ động tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ như: hỗ trợ ăn trưa, tổ chức sinh nhật, tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi có việc hiếu, việc hỷ và thực hiện có kết quả việc tiết kiệm chi phí hành chính, tăng cường thêm đời sống cho CBCCVCLĐ.

Công tác chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được CĐCS quan tâm thực hiện. Ban Thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị đã tăng cường nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm, việc sử dụng các nguồn kinh phí, thực hiện nội quy, quy chế và các chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ. Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị khắc phục, điều chỉnh những hạn chế thiếu sót, giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc của CBCCVCLĐ.

Công tác tham gia cải cách hành chính được tiếp tục thực hiện có kết quả trong các đơn vị. Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ thực hiện đúng các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử”; xây dựng mô hình “Văn phòng không giấy”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết; chú trọng xây dựng tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVC, qua đó góp phần tích cực làm cho công tác Cải cách hành chính của Thành phố.

Các CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe cho CBCCVCLĐ; Chủ trì giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho CBCCVCLĐ.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội chăm lo đến đoàn viên, CBCCVCLĐ những lúc khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách được các cấp CĐ Viên chức Thành phố quan tâm, thực hiện tốt.

Các cấp CĐ Viên chức Thành phố đã tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội của Công đoàn được 115 triệu đồng, nộp LĐLĐ Thành phố 60 triệu đồng (đạt 64,89% kế hoạch); ủng hộ xây dựng “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa” được 142,775 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được 1,55 tỷ đồng; tham gia hiến máu nhân đạo được 744 đơn vị máu.

CĐ Viên chức Thành phố đã được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” năm 2016.

Phạm Diệp