CĐ các KCN tỉnh BRVT: Tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi cho NLĐ

Ngày 11.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 2018, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh BR-VT cho biết bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của đơn vị

Trong năm 2018, Công đoàn các Khu công nghiệp đã tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Tính đến nay, có 105 doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể, đạt tỉ lệ 84,67%, có 124 doanh nghiệp có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động.

Công đoàn đã tham gia phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại 34 doanh nghiệp. Tư vấn pháp luật, trả lời thắc mắc cho 138 vụ/536 người lao động về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách cho người lao động.

Đại diện Công đoàn KCN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu) tham gia phát biểu ý kiến thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ tiếp tục được quan tâm như: Trợ cấp cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các dịp lễ tết, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ, hỗ trợ vé xe cho CNLĐ khó khăn về quê đón Tết, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”,...

Công đoàn các KCN còn phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn như: phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”… Đề xuất và tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, điều kiện làm việc, tạo động lực để người lao động học tập, gắn đào tạo với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, với quá trình đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất tại doanh nghiệp song song với việc nâng cao chất lượng lao động tại doanh nghiệp.

Bên cạnh những thành quả đạt được, theo ông Nguyễn Đức Ý, Chủ tịch Công đoàn các KCN cho biết: “Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục trong việc thực hiện chính sách về pháp luật lao động, BHXH và Công đoàn tại doanh nghiệp, nhất là nợ đọng tiền BHXH, BHYT... Hiện các doanh nghiệp KCN nợ gần 30 tỉ đồng. Mặc dù từ 1.1.2016, theo Luật BHXH, tổ chức Công đoàn có chức năng đứng ra khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH, tiền lương của NLĐ... nhưng trong thực tế vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm thực hiện, hay có những hướng dẫn cụ thể“.

Trong năm 2019, Công đoàn các KCN tiếp tục xác định nhiệm vụ là bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động với 8 nhiệm vụ trong tâm như: Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho CNLĐ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ nghèo và CNLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết; Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Chỉ đạo công tác tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBCC năm 2019; Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2019. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở mới; Tổ chức triển khai các hoạt động “Tháng công nhân”, “tháng ATVSLĐ lần 3”...

CHÍ VĂN