CCI: 24/04 dự kiến trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10%

HĐQT CTCP Đầu tư Phát Triển CN - TM Củ Chi (HOSE: CCI) vừa thông qua phương án chỉ trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vào ngày 24/04/2015.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - CCI - NGHI QUYET HDQT.pdf

Gia Nguyên