Cây lô hội khống chế được nhiều bệnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cây nha đam (còn có tên long tu, lưỡi hổ, tượng đảm, lô hội) là loại cây chịu khô hạn rất tốt; có thể trồng trong chậu làm kiểng hay trồng xen kẽ trên những phần đất ở quanh nhà.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=34704