Cây đèn cù và sự tích trông trăng - Truyện thiếu nhi của NGUYỄN ĐỨC SINH

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hôm ấy vừa đi khai giảng về đến đầu sân, tôi đã thấy ông nội đang cắm cúi mài kéo và dao bên giếng nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106177&sub=124&top=43