Cây đặc sản Hà Thành và nỗi lo mai một

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Các vùng đất ngoại thành Hà Nội từ xưa vốn nổi tiếng là bốn mùa hoa thơm, quả ngọt, mỗi địa phương đều có loại hoa quả đặc trưng của riêng mình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=93557