Cây chuyển gen trong nền nông nghiệp bền vững

Lần đầu tiên, người ta đã đề cập đến hiệu quả rất tốt đối với môi trường của bông và ngô chuyển gen (ghép gen trừ sâu BT).

Cây chuyển gen (viết tắt GM-genetically modified crop) là vấn đề còn gây rất nhiều tranh cãi, nên hay không nên. Vì vậy, một công trình nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí uy tín Mỹ Science rất được giới khoa học chú ý. Lần đầu tiên, người ta đã đề cập đến hiệu quả rất tốt đối với môi trường của bông và ngô GM ghép gen trừ sâu BT. Một cuộc nghiên cứu về mối quan hệ giữa thực vật chuyển gen với môt trường của tập thể các nhà khoa học của Trung tâm quốc gia phân tích và tổng hợp sinh thái (National Center for Ecological Analysis and Synthesis-NCEAS) thuộc Trường Đại học California đã tiến hành trên thực địa trong thời gian dài, Những kết quả nghiên cứu đã tổng kết trên cơ sở tham khảo các công trình khác có liên quan trên toàn thế giới để đi đến những kết luận có thể giải quyết những lo ngại mang tính chiến lược. Công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền luôn là vấn đề gây tranh cãi vì lo ngại về các rủi ro có thể xảy đến với sức khỏe con người và tính đa dạng sinh học, tuy chưa tìm ra dẫn chứng về bất cứ tác động có hại nào của cây chuyển gen GM đối với các loài thực vật sẵn có trong thiên nhiên. Ngược lại, trong 42 mẫu thí nghiệm các nhà khoa học nhận thấy việc ghép gen trừ sâu ngay trên cây trồng hoàn toàn có lợi về mặt môi trường vì tránh được dùng thuốc hóa học để phun trên diện rộng. Các sinh vật có lợi trong đất như giun hoặc côn trùng có ích như kiến vàng, bọ ngựa, ong – những loại côn trùng có ích - trong vùng trồng cây GM ghép gen trừ sâu xanh BT phát triển tốt hơn hẳn so với những cánh đồng phun thuốc trừ sâu hóa học. “Đây là một công trình nghiên cứu rất đáng lưu ý và lần đầu tiên đã đánh giá tất cả những gì liên quan đến thực vật chuyển gen. Kết luận đáng để chúng ta suy nghĩ về công nghệ và tương lai của nông nghiệp bền vững”, ông Peter , chuyên gia hàng đầu của Cục Bảo vệ Thiên nhiên nói. Theo tác giả, Michele Marvier, Trường ĐH Santa Clara: “Chúng tôi hiện đã trả lời được câu hỏi: Liệu BT có ảnh hưởng đến các côn trùng có ích và giun trong đất không? So sánh việc trồng cây ghép BT so với phun thuốc để đạt hiệu quả tương đương, cây GM hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, so sánh nó với việc không dùng thuốc trừ sâu thì nhóm côn trùng và giun có giảm”. Như vậy là cái lợi cũng như bất lợi của cây GM phụ thuộc vào mục tiêu của hệ sinh thái. Giám đốc NCEAS Jim Reichman giải thích: “Đây là một công trình nghiên cứu liên ngành trên quy mô lớn, các phân tích sâu rút ra từ rất nhiều thí nghiệm riêng biệt đã cung cấp những hiểu biết rất toàn diện về một vấn đề phức tạp. Đề tài còn được bổ sung bởi một cơ sở dữ liệu lớn”. Bảo Châu (Theo Science Daily)