Cavico Xây dựng Năng lượng phát hành thêm 4,225 triệu cổ phiếu

(ĐTCK-online) CTCP Cavico Xây dựng Năng lượng vừa thông báo phát hành thêm 4,225 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 32,5 tỷ đồng lên 74,75 tỷ đồng.

Theo phương án đã được thông qua, Công ty sẽ phát hành thêm 3,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 10:12, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 162.500 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, theo tỷ lệ 5%. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 5/10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6/10 đến ngày 19/10. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 6/10 đến ngày 26/10. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ phát hành thêm 162.500 cổ phiếu chào bán cho cán bộ - công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn huy động được từ đợt chào bán này sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công và bổ sung vốn lưu động.