Cầu Vĩnh Tuy: Dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào 30/4/2008

(HNMO) – Hiện nay, nhiều hạng mục thi công chính của dự án cầu Vĩnh Tuy đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2008.