Cầu Vĩnh Tuy: “Đại công trình lỡ hẹn”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Cuối tháng 6/2008, Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn (Ban Tả Ngạn) đã tổ chức buổi lễ hợp long lần cuối cho dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy. Biết rằng như vậy là muộn, là đã lỗi hẹn nhiều lần nhưng người dân Thủ đô vẫn mừng vì cây cầu này đã tiến được thêm một bước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=98778