Cậu út nhà Trump 'ngáp ngắn, ngáp dài' khi cha phát biểu ăn mừng chiến thắng

Trong lễ phát biểu ăn mừng chiến thắng không tưởng của ông Trump vào nửa đêm 8/11 (giờ địa phương), cậu ấm Barron Trump "mắt nhắm mắt mở" chia sẻ niềm vui với cha.

2T (Video: Daily Mail)