Câu truyện cổ tích huyền thoại 'Thỏ và rùa' là...có thật

Bạn sẽ bất ngờ, khi biết kết quả của cuộc đua giữa thỏ và rùa. Thỏ chạy nhanh như "gió", rùa chạy chậm như "sên".

Câu truyện cổ tích "Thỏ và rùa" bạn hay nghe lúc còn nhỏ, với một kết thúc khó tưởng. Trong một cuộc đua mà rùa chạy chậm như "sên", lại thắng con thỏ chạy nhanh như "gió". Kết thúc khó tin tưởng là chỉ xảy ra trong truyện cổ tích, nhưng nó lại xảy ra ngay trong cuộc sống...hiện đại.

Vietnamnet