Cầu Thuận Phước (Đà Nẵng): Dự kiến thông xe vào cuối năm 2008

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) là một phần của tổng dự án giao thông nối qua cửa sông Hàn có tổng chiều dài 1.856 mét, rộng 18 mét, hai trụ tháp...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/04/084503/8270