Cầu Thủ Thiêm: Chờ ngày thông xe

Chỉ còn 1 tuần nữa là cầu Thủ Thiêm thông xe kỹ thuật sau gần 28 tháng thi công (theo kế hoạch thông xe vào 31-12). Những ngày này, tại công trường cầu Thủ Thiêm, hàng trăm công nhân đang ngày đêm hối hả hoàn tất những công đoạn cuối cùng…