Cầu Thủ Thiêm chính thức thông xe ngày 10.1.2008

Ngày 1.1, công trình cầu Thủ Thiêm (TP.HCM) vẫn có hàng chục công nhân, kỹ sư khẩn trương thi công những phần việc còn lại của công trình: lót đan lan can cầu, lắp đặt khe co giãn giữa các đốt cầu; các xe ủi, xe lu vẫn hoạt động.