Cầu Rạch Miễu sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 11-2008

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Sáng 25-10, kỹ sư Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH B.O.T cầu Rạch Miễu, cho biết: Tổng Giám đốc Ban quản lý các dự án giao thông 7 của Bộ GTVT vừa đồng ý để cầu Rạch Miễu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/27/084543/10969