Cầu Quảng Hải: 5 lần đổi chủ, 4 năm chưa thể hợp long

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cây cầu Quảng Hải chỉ có chiều dài gần 900m nhưng đã có đến 5 công ty tham gia thi công. Cầu được khởi công vào tháng 9/2003, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng thi công, nhưng đến nay đã quá hạn 4 năm vẫn chưa thể hợp long.>> Tang thương bao trùm Quảng Hải

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/108496.cand