Cầu nối thị trường và doanh nghiệp

30 lần Chợ Công nghệ và thiết bị (techmart) quốc gia và khu vực được Bộ KHCN tổ chức từ năm 1999 đến nay. Nhờ cầu nối giữa DN và thị trường, đã có hơn 4.000 hợp đồng và biên bản ghi nhớ được ký kết.