Cầu nối hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Châu Phi

Với mục đích thiết lập và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước châu Phi, ngày 17/11/2004, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - châu Phi đã chính thức được ra mắt. Kể từ đó đến nay, Hội đã có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và các nước Châu Phi.

Nhân dân châu Phi luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Việt Nam và các nước châu Phi vốn có quan hệ hữu nghị đặc biệt, được hình thành trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng yêu nước châu Phi đặt nền móng và chăm lo vun đắp từ những năm đầu thế kỷ XX. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, nhân dân châu Phi luôn đứng bên cạnh nhân dân Việt Nam, nhiệt thành ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời, hình ảnh dân tộc Việt Nam đi đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, là sự khích lệ to lớn đối với nhân dân các nước châu Phi.

Sau khi giành được độc lập, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và các nước châu Phi luôn quan tâm đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương. Đặc biệt, trong những năm qua, củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác truyền thống với các nước châu Phi đang từng bước trở thành một nội dung quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Chính vì vậy, ngày 12/11/2004, Hội Hữu nghị Hợp tác Việt Nam- châu Phi đã được thành lập và chính thức ra mắt tại Hà Nội vào ngày 17/11. Kể từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động đoàn kết hữu nghị, Hội Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - châu Phi đã góp phần thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Phi.

Nhờ đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân phối hợp với ngoại giao Đảng và ngoại giao Nhà nước, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước châu Phi cũng được tăng cường mở rộng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 51/54 quốc gia châu Phi và đang thúc đẩy lập quan hệ ngoại giao với ba nước còn lại là Como, Malauy và Liberia.

Hai bên cũng đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, các chuyến thăm cấp cao. Thông qua các chuyến thăm, Việt Nam và các nước châu Phi đã ký kết trên 70 văn kiện, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, giáo dục, y tế, đầu tư, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch…

Cùng với đó, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Phi ngày một phát triển. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam với các nước châu Phi đã tăng trưởng nhanh chóng, từ 196 triệu USD năm 2002 lên 1 tỷ USD năm 2007 và lên gần 4,3 tỷ USD năm 2013. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại châu Phi trên các lĩnh vực như: thăm dò, khai thác dầu khí, sản xuất lắp ráp xe máy, sản xuất máy nông cụ, cung cấp dịch vụ viễn thông…

Cùng với việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - châu Phi trên các lĩnh vực, Hội triển khai hiệu quả các hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Châu Phi như: tổ chức mít tinh, gặp gỡ hữu nghị nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam và các nước châu Phi; tổ chức vẽ tranh, triển lãm tranh ảnh, tài liệu về đất nước, con người và văn hóa các nước châu Phi...

Với những nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước châu Phi, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - châu Phi, tổ chức vào ngày 18/10/2013, tại Hà Nội, các lãnh đạo của Hội đã được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”.

Với những hoạt động hết sức thiết thực của Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - châu Phi, quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Phi sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển.

Trung tâm Thông tin Tư liệu/TTXVN