Lấy nước sông ô nhiễm làm nước sạch: Dấu hỏi về câu trả lời của Sở TN&MT?

Lấy nước sông ô nhiễm làm nước sạch: Dấu hỏi về câu trả lời của Sở TN&MT?

Trong khi, chính quyền, người dân mong muốn được dùng nguồn nước sạch, thì Sở TN&MT lại 'hậu thuẫn' cho...