Cầu mây: Nữ Việt Nam vào vòng tranh huy chương

Nội dung hoop môn cầu mây cũng khởi tranh ngày hôm qua. Vòng đấu đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam chỉ đạt 430 điểm.