Câu lạc bộ Doanh Nghiệp ICT: Cạnh tranh lành mạnh

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sự ra đời của câu lạc bộ (CLB) Doanh Nghiệp ICT - ICT Reseller Club (thuộc hội Tin Học TP.HCM) rất kịp thời trước thời điểm Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ: 1/1/2009.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9076&t=pcolarticle