Cậu học trò vào đại học bằng đôi nạng gỗ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nguyễn Xuân Thiện, sinh năm 1990, trong gia đình nông dân nghèo tại Điện Hòa, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thiện là anh cả của hai đứa em, một đứa đang học lớp 10, một đứa đang học lớp 3.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=115231