Câu đố: Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm?

Điền số còn thiếu trong dấu hỏi chấm và giải thích tại sao.

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

Đáp án chính là số giao điểm giữa các đường thẳng.

Theo Bright Side

Trang Đặng