Câu chuyện người thầy hôm nay

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Với sự phát triển như vũ bão của kiến thức và của các phương tiện chuyển tải thông tin, nhà giáo ngày nay không còn là nguồn kiến thức "vô tận". Nhà giáo trở thành người lao động bình thường được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm, trong đó vai trò chủ yếu là giải thích, hướng dẫn, gợi ý, khuyến khích sự suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo của người học để hướng dẫn họ phát triển, không áp đặt, gò bó vào một khuôn mẫu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110034&sub=74&top=41