Câu chuyện ngày 8 tháng 3

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hôm nay, từ rất nhiều nơi trên hành tinh này, người ta tôn vinh phụ nữ, tôn vinh những giá trị cao đẹp, huyền diệu và đáng yêu mà họ đã tạo ra cho thế giới chúng ta đang sống.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/3/8/229250.tno