Câu chuyện hôm nay: Thúc đẩy ban hành hệ thống tiêu chuẩn theo hướng xanh tại Việt Nam

Năng lượng xanh là một phương thức quan trọng, là nguồn năng lượng vô hạn hướng đến sự phát triển văn minh và bền vững. Lợi ích của năng lượng xanh đã và đang được khai thác mạnh mẽ tại nhiều Quốc gia trên thế giới, trở thành xu hướng tất yếu nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn duy trì sự bền vững về môi trường.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xanh trong tất cả các ngành, lĩnh vực, kèm với đó là hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia. Đây là căn cứ để giúp các tổ chức giảm tiêu thụ năng lượng và áp dụng các công nghệ năng lượng tái tạo, đảm bảo khả năng tương tác, khuyến khích chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, mở ra thị trường cho những đổi mới nhằm giải quyết thách thức năng lượng toàn cầu. Tại Việt Nam, trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, Việt Nam đã xây dựng được 750 tiêu chuẩn hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh có sự dịch chuyển năng lượng hướng đến “xanh hóa” đang diễn ra rất nhanh hiện nay, thì vẫn còn những khoảng trống trong việc đưa ra tiêu chuẩn để làm căn cứ cho các ngành, lĩnh vực chuyển đổi. Thúc đẩy ban hành hệ thống tiêu chuẩn xanh tại Việt Nam trong các ngành lĩnh vực chuyển dịch trọng điểm là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh của Việt Nam

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Yến

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-hom-nay-thuc-day-ban-hanh-he-thong-tieu-chuan-theo-huong-xanh-tai-viet-nam