Câu chuyện hôm nay: Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật với 100% số xã; 15/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Qua xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, đường làng, ngõ xóm khang trang, xanh - sạch - đẹp...

Để chương trình đi vào thực chất, chiều sâu, UBND thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về phát triển nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, Thành phố sẽ tăng cường sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm 2,5-3%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Thành phố cũng sẽ tập trung đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên; triển khai "Đề án Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia tại Hà Nội"; mỗi huyện, thị xã xây dựng được ít nhất một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Công nhận trên 50 làng nghề, nghề truyền thống; có ít nhất 100 làng nghề, nghề truyền thống được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; 100% số làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận thuộc danh mục được đánh giá tác động môi trường. Thành phố phấn đấu trên 80% hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Đối với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, Hà Nội phấn đấu thu nhập bình quân của nông dân đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; 100% hộ dân được cung cấp nước sạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-hom-nay-ha-noi-phan-dau-den-nam-2025-co-100-huyen-nong-thon-moi