CATP khám phá 643 vụ phạm pháp hình sự, bắt 864 đối tượng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT)Qua hơn một tháng triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó lấy tấn công trấn áp tạo thế áp đảo tội phạm, huy động các lực lượng tuần tra, kiểm tra hành chính các tuyến, địa bàn, tụ điểm...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090219.96043.html