CATP Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn cho Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2018, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội từ ngày 11 đến 13-9- 2018. Đánh giá được tầm quan trọng này, CATP Hà Nội đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn để sự kiện này thành công tốt đẹp.

ANTĐ