Cắt trộm dây cáp điện thoại

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Sáng 4-4, tại thôn 2, xã Văn Phú (Trấn Yên, Yên Bái) bị kẻ gian cắt trộm khoảng 10m đường dây cáp điện báo, điện thoại từ cột số 47 đến 48 (dây cáp khoảng 300 đôi).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119193&sub=67&top=40