Cắt tai bà cụ 75 tuổi để cướp vàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chờ cho bà Phó ngủ say, Lộc lẻn vào nhà sát hại bà ngay trên giường, cướp hoa tai đem bán lấy tiền tiêu Tết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=127792