Cát sẽ khan hiếm

Cứ nhìn vào nhu cầu khổng lồ về cát của các đơn vị xây dựng thì sẽ thấy rằng nhận định trên là không quá lời. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trung bình mỗi năm cần đến khoảng 200.000m3 cát xây dựng và 732.000m3 cát san nền