Cắt giảm đầu tư công để chống lạm phát: Vẫn chỉ là bề nổi

    Gốc

    Hanoinet - Các địa phương điều chỉnh lại danh mục dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước dựa trên những tiêu chí cơ bản như: dự án không có trong qui hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo qui định, vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, dự án chưa cấp bách,

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=63002