Cắt điện kiểu gì?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Suốt mấy tuần nay, tại khu vực thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm liên tục bị cắt điện. Thời gian cắt điện thường kéo dài. Cụ thể: -Ngày 23/5, cắt điện đến chiều ngày hôm sau, thứ bảy 24/5 mới có.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=66966