Castro: “Ông Bush bị ám ảnh bởi Cuba”

    Gốc

    (Vitinfo) - Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã phản đối lời kêu gọi thay đổi thể chế tại Cuba của Tổng thống Mỹ George W Bush khi ông cho rằng công dân và chính phủ cộng sản của Havana chứ không phải là Washington sẽ định đoạt tương lai chính trị của họ.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/29674/default.aspx