Carrie Underwood khẳng định vị thế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau ba năm, Carrie Underwood không còn là một gương mặt country mới nổi đang trên đường thành công nhanh chóng nữa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=108835