CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội tìm chủ sở hữu

CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu xe máy nhãn hiệu SH.

CAQ Hoàn Kiếm đang tìm chủ sở hữu xe SH BKS 29L1-2626, SK không rõ, SM 6023822. Vậy ai là chủ sở hữu của chiếc xe này, đề nghị đến CAQ Hoàn Kiếm gặp đồng chí Hồ Hữu Châu để giải quyết.

Minh Anh