Cặp vợ chồng ba hoa

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Stéphane Moitoiret và Noella Hego cố giấu kín hành tung, nhưng không thành. Dĩ nhiên, không hề có dấu vết trong ngân hàng đối với đôi vợ chồng không nghề nghiệp, nhưng lại sống rất sang từ nhiều năm qua. Cũng không lưu lại...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/09/20080905.895