Cấp thoát nước Tuyên Quang sẽ IPO ngày 18/10

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 18/10 tới, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,8 triệu cổ phần, tương đương 22,99% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và các nhu cầu khác trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu đạt 51,3 tỷ đồng doanh thu, hơn 1,5 tỷ đồng lợi nhuận, cổ tức 5%.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 80 tỷ đồng, trong đó 5,2 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ; 961.200 cổ phần, tương đương 12,02% vốn điều lệ bán cho người lao động và hơn 1,8 triệu cổ phần sẽ được IPO.

Hữu Hòe