Cặp sách cũng là phao cứu sinh

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Cặp được làm bằng một loại vật liệu nhẹ, giúp tạo sức nâng cho người dùng, có tác dụng như một chiếc phao cứu sinh khi bị rơi xuống nước

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/229046.asp