Cấp phép 3G cho Giàu - Giỏi - Gắng

    Gốc

    “Những doanh nghiệp được cấp phép phải đạt tiêu chuẩn “3G” = Giàu một tí - Giỏi một tí - Gắng một tí”...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=97f0c96bb160ef&page=category